Ludzie organizacji

Alicja Gawrylak - Prezes

Renata Wojciechowska - Wiceprezes

Maria Warda - Sekretarz

Halina Wojtysiak - Skarbnik

Jerzy Stępień - Członek

Janina Matej - Członek

Hanna Nogalska - Pracownik administracji