O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jest ogólnopolskim pozarządowym Stowarzyszeniem pożytku publicznego, zrzeszającym osoby prawne i fizyczne działające na rzecz i dla dobra dzieci.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków zycia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

 

1% PODATKU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Puławach

Nr KRS - 000269216 - (Regionalny Oddział TPD w Lublinie)

z dopiskiem dla TPD Oddział Miejski w Puławach

Podopieczni TPD to dzieci z rodzin najuboższych, przewlekle chore oraz wszystkie te, które potzrebuja pomocy.

1% podatku od osób fizycznych przeznaczamy na działalność statutową oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych dotkniętych  patologiami społecznymi

 

NUMER KONTA

Bank PEKAO SA I ODDZIAŁ W PUŁAWACH

34 1240 2412 1111 0000 3610 7461

 

REJESTRY

REGON - 0602336540063

NIP - 716-241-72-31

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

 

STRUKTURA

Jednostki podległe:

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski - Prezes Janina Matej

Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Prezes Marta Mazur

Koła przy Szkołach Podstawowych nr 6 - Przewodnicząca Renata Wojciechowska